trimpeks image

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Nitelikli ve katma değeri yüksek insan kaynağı ile tüm iş süreçlerinde fark yaratan bir firma olmak.
 
İnsan Kaynakları Misyonumuz
Şirketi geleceğe taşıyacak modern yönetim ve insan kaynakları süreçlerini geliştirmek ve uygulamak.

İşe Alım Süreci

Yıllık İşgücü Planı’nda artış olarak planlanmış veya ayrılan personelin yerine yenisinin talep edilmesi, seçilmesi ve işe yerleştirilmesi sürecidir. İşe alım sürecinde aşağıdaki kaynaklar kullanılır.
 • Şirket içi kaynaklar
 • İşe başvuru veritabanımız
 • Web üzerindeki veritabanları
 • Danışman firmalar
İşe alım sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakat yapılır. Ayrıca pozisyonun gerekleri çerçevesinde Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Testi veya Kişilik Envanteri Uygulamaları gerçekleştirilir.
 
İş başvurusunda bulunan tüm adaylar eşit şekilde değerlendirilir ve aday veri tabanında saklanır. Başvurularda gizlilik esastır. Hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla bilgi paylaşılmaz.

Performans Yönetimi

Performans Değerlendirme Süreci
Bir çalışanın, önceden belirlenmiş hedef ve yetkinliklere göre işteki performansının ölçülmesi ve çalışana bu konuda geribildirim verilmesi sürecidir.
 
Performans Değerlendirme Sürecinin Hedefleri
 • Geribildirim mekanizması oluşturmak
 • İş memnuniyetini arttırmak
 • Çalışanlara potansiyelini kullanma olanağı sağlamak
 • Gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanın yeteneklerini geliştirmek
 • İşe alım sürecinin etkinliğini ölçmek
 • Bireysel ve kurumsal hedeflerin entegrasyonunu sağlamak
Değerlendirme süreci pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler ve performans hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Eğitim ve Geliştirme

Sürekli ve geliştirilen eğitim programlarıyla çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklendiği süreçtir.
 
Yıllık olarak performans yönetim sürecini takiben ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçları konusunda planlar hazırlanır ve sene içerisinde bunlar faaliyete geçirilir. Şirket içi ve dış kaynaklı eğitimler ve oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilir.
 
Eğitim Türleri
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Fonksiyonel Gelişim Eğitimleri
 • Organizasyonel Gelişim Eğitimleri
 • Yönetici Geliştirme Eğitimleri
Çalışanları ve organizasyonu geliştirme amaçlı eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim seçme ve belirleme, eğitim organizasyon, e-learning eğitimler için içerik sağlama ve eğitim dışı çözüm önerileri üretme aktiviteleri hayata geçirilir.


Ücretlendirme ve Ek Menfaatler

Yeni işe giren veya Trimpeks’de çalışan personelin ücretlerinin ve ek menfaatlerinin belirlenmesi veya düzenlenmesini kapsar.
 
Trimpeks Ücret Yönetimi İlkeleri
 • Çalışanın başarı düzeyini gözetme
 • Eşdeğer işlere eşdeğer ücretlendirme
 • Piyasada rekabet edebilirlik (işe pazar değerine göre ücret belirleme)
Ücretlendirme sistemi, iş aileleri, dereceler ve seviyelerden oluşur. Tüm pozisyonlar derecelendirme tablosunda belirlenerek gerekli ücret ve ek menfaatler yapısı oluşur. Bunun yanında yemek kartı, yol yardımı, evlilik yardımı, doğum yardımı gibi sosyal yardım uygulamaları mevcuttur.

Kariyer Planlama

Şirket içindeki terfi, transfer ve rotasyon süreçlerini içermektedir. Trimpeks’de iki tip kariyer yolu vardır.
 
Uzmanlaşma - Kişinin idari sorumluluk üstlenmeden ilerlemesi.
 
Yönetsel Sorumluluk - Kişinin insan yönetimi konusunda idari bir sorumluluk üstlenerek ilerlemesidir.